دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

اورژانس

فوریت پزشکی

 کتاب حاضر به تکنیک های اورژانسی در پزشکی می پردازد و کتاب مفیدی برای پرستاران و علاقه مندان یادگیری تکنیک های اورژانسی می باشد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,