دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

تشخیص در 10 دقیقه

دانلود کتاب تشخیص در ۱۰ دقیقه (Taylor’s 10-Minute Diagnosis Manual)

دانلود کتاب دستورالعمل تشخیص در ۱۰ دقیقه تیلور Taylor’s  ۱۰-Minute Diagnosis Manual

, , , , , , , , ,