دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

تشخیص

دانلود کتاب رادیولوژی آرمسترانگ

دانلود کتاب تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ Diagnostic Imaging این کتبا منبع آزمون دستیاری در درس رادیولوژی می باشد

, , , , , , , , ,

دانلود کتاب تشخیص در ۱۰ دقیقه (Taylor’s 10-Minute Diagnosis Manual)

دانلود کتاب دستورالعمل تشخیص در ۱۰ دقیقه تیلور Taylor’s  ۱۰-Minute Diagnosis Manual

, , , , , , , , ,