دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

زیست شیمی

بیوشیمی عمومی

دانلود کتاب بیوشیمی عمومی بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند. بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نامحدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به ۱۰۰ سال نمی رسد ولیکن در طول ۵۰ سال اخیر پیشرفت های خیلی […]

, , , , , , , , , , , , , ,