دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

مراقبت های ویژه در جراحی مغز و اعصاب

ملزومات بیهوشی مغز و اعصاب و مراقبت های ویژه

این کتاب، راهنمایی برای پرسنل بهداشتی جهت مراقبتهای ویژه  بهداشتی اولیه برای افرادی که تحت عمل جراحی مغز و اعصاب قرار گرفته اند، می باشد.  

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,