دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

مورد

دانلود کتاب کیس بوک پزشکی

دانلود کتاب Medicine Casebook این کتاب بر اساس گزارش مورد تالیف شده و در آن سعی شده تمامی مطالبی که انتظار میرود دانشجویان در طی دوره کارورزی طب داخلی آموخته باشند را پوشش دهد. هر بخش کتاب با یک سابقه کوتاه  بیماری و سوالاتی در مورد تشخیص های احتمالی و اقدامات بعدی شروع شده و در […]

, , , , , , , ,