دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

میکروبیولژی پزشکی

دانلود کتاب PCR برای میکروب شناسی بالینی

دانلود کتاب PCR for Clinical Microbiology این کتاب مرجع خوبی برای نحوه اجرا و تنظیم فرآیند PCR در آزمایشگاههای تشخیصی بالینی میکروبیولوژی است.

, , , , , , , ,