دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

نکته آزمایشگاه

دانلود کتاب نکات آزمایشگاهی

دانلود کتاب Lab Notes  کتاب نکات آزمایشگاهی : راهنمای تست های آزمایشگاهی و تشخیصی  Lab Notes : Guide to Lab and Diagnostic Tests مرجع سریع و همراه تست های آزمایشگاهی است که توضیحات کوتاه و جامعی در رابطه با تست های آزمایشگاهی شامل مقادیر نرمال تست ها، روش انجام آزمایش ها و … را در اختیار میدهد […]

, , , , , , , , , , , ,