دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

ویژه

ملزومات بیهوشی مغز و اعصاب و مراقبت های ویژه

این کتاب، راهنمایی برای پرسنل بهداشتی جهت مراقبتهای ویژه  بهداشتی اولیه برای افرادی که تحت عمل جراحی مغز و اعصاب قرار گرفته اند، می باشد.  

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان به همراه پاسخنامه.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه به همراه پاسخنامه.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,